_DSC7059-4.jpg

Om KBT Värmland AB

Jag är verksam Kognitiv Psykoterapeut i Karlstad sedan 2005. Vidare har jag arbetat med barn och unga med särskilda behov i 32 år och handleder Socialtjänst, HVB-hem och fosterhem sedan 2000.


Kognitiva Beteende Terapier

Jag är utbildad Kognitiv Psykoterapeut och arbetar inom en humanistisk referensram med en helhetssyn på människan. Mottagningen är belägen på Trädgårdsgatan 1A i Karlstad.Handledning

1986 blev jag erbjuden mitt första vikariat på ett HVB-hem och har arbetat med barn och unga med beteendeproblematik och särskilda behov sedan dess. Jag handleder också Socialtjänst, familjehem och HVB-hem sedan 2000.